Stipendiumid

Väärtustamaks parimaid püüdlusi ühiskonna, õppeprogrammide ja -keskkonna ning üksikisiku arendamisel on alates 2011/2012. õppeaastast Tallinna Inglise Kolledži juures tegutsenud sihtasutused kutsunud ellu stipendiumid õpilastele ja õpetajatele. Stipendiumite eesmärk on julgustada ning toetada ühekordseid ideid ja tegevusi, mis loovad lisaväärtust Eesti haridusmaastikule, koolile või õppeprogrammile, mitmekesistavad ja täiustavad õpikeskkonda ning motiveerivad taotlejaid nende püüdlustes.

Stipendiumite väljaandmist korraldab, kontrollib ning rahastamise tagab alates 2014. aastast Kaasaegse Kooli Sihtasutus. Ühe õppeaasta stipendiumifondi rahalise piirmäära kinnitab sihtasutuse juhatus eelarvega, lisades õppeaasta kohta fikseeritud summale kolmandate osapoolte sihtotstarbelised annetused.


2016/2017. õppeaastal Kaasaegse Kooli Sihtasutuse eelarvest kinnitatud stipendiumifondide rahalised mahud on alljärgnevad: 

õpilaste stipendiumid 4500 eurot;

- õpetajate stipendiumid 7000 eurot.

Taotlusi stipendiumitele  saab esitada vastavalt stipendiumite välja andmise korras toodud tähtaegadeks ja tingimustel.  Taotluse võib esitada vabalt valitud kirjalikus vormis.

2016/2017 õppeaasta kevadvooru õpilaste konkurssile taotluste esitamise tähtaega on koolivaheaja tõttu pikendatud kuni 10. märtsini 2017!

Stipendiumite teemal on suhtluskanaliks väljaandjaga e-posti aadress: stipendiumid@kksa.ee